Kuulutus päätöksestä pilaantuneen maaperän puhdistamisesta Tehdaskatu 15, Kajaani

Kuulutusaika

16.3.2023 - 21.4.2023