Kuulutus melupäätöksestä, junaradan perusparannus

Kuulutusaika

3.6.2022 - 11.7.2022

Kuulutus

Kainuun ELY-keskuksen päätös meluilmoituksesta / NRC Group Finland Oy /junaradan perusparannus