Kuulutus ehdotuksesta Kainuun merkittäviksi tulvariskialueiksi sekä tulvariskien hallintasuunnitelmien ja ympäristöselostuksen valmistelusta

Kuulutusaika

15.3.2024 - 17.6.2024