Kuulutus Terrafame Oy:n Kolmisopen esiintymän hyödyntäminen ja kaivospiirin laajennus -hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta 

Kuulutusaika

20.7.2021 - 17.9.2021