Kuulutus Terrafame Oy:n Kaivosalueella olevien vanhojen vesienkäsittelysakkojen loppusijoittaminen -hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta

Kuulutusaika

20.7.2021 - 17.9.2023