Kuulutus Sotkamon ja Hyrynsalmen reittien kalataloudellisen tarkkailuohjelman hyväksymispäätöksestä vuosille 2022-2026

Kuulutusaika

9.6.2022 - 16.7.2022