Kuulutus Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä 8.7.2022

Kuulutusaika

13.7.2022 - 15.8.2022

Kuulutus

KUULUTUS

Kuntalain 142 §:n mukainen ilmoitus

 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on 8.7.2022 antanut päätöksen nro 942/2022, dnro 20850/03.04.04.04.10/2021 kunnallisasiaa koskevaan valitukseen.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus kumoaa ympäristöteknisen lautakunnan päätöksen 26.5.2021 § 60 ja palauttaa asian lautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi.

Päätöksestä on mahdollista hakea valituslupaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Päätös on nähtävillä Kajaanin kaupungin kirjaamossa, Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani.

 

Kajaanissa 13.7.2022