Kuulutus Koutaniemen pohjavesialueen rajausmuutoksesta

Kuulutusaika

22.2.2021 - 31.3.2021