Kainuun ELY-keskuksen päätöskuulutus

Kuulutusaika

28.1.2021 - 8.3.2021

Kuulutus

Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut 28.1.2021 ympäristönsuojelulain 64 §:n mukaisen päätöksen Kainuun turvetuotantoalueiden tarkkailusuunnitelmasta vuosille 2021–2023.