Järvilinjan vahvistaminen

Kuulutusaika

18.8.2021 - 29.10.2021

Kuulutus

Maanmittauslaitos on 12.1.2021 antamallaan päätöksellä myöntänyt Fingrid Oyj:lle luvan suorittaa tutkimuksia Vaalan Nuojuankankaan ja Joroisten Huutokosken välisen 400 + 110 kV voimajohdon suunnan määrittämistä varten.