Kuulutus Kainuun prikaatin kesäkiertue 2022 meluilmoituspäätöksestä

Kuulutusaika

9.6.2022 - 18.7.2022