Johtavan ympäristönsuojelutarkastajan päätös 17.12.2021

Kuulutusaika

17.12.2021 - 24.1.2022

Kuulutus

 § 16, 205-2021-15, päätös hyväksytty.

Kajaanin kaupunki / Elinvoimapalvelut / tapahtumasihteeri on tehnyt Kajaanin kaupungin uudenvuoden vastaanottoa ja ilotulitusta koskevan ympäristösuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta.

Melua aiheutuu musiikkiesitysten vahvistetusta äänentoistosta ja uudenvuoden vastaanoton ilotulituksesta. Tapahtuma-alue on Kajaanihallin ja Kaupunginlammen alueella, ja melusta aiheutuu hetkellistä melua kaupungin keskustan ja läheisen asutuksen alueella.

Tapahtuma järjestetään perjantaina 31.12.2021 klo 19.40 - 20.15.

 

Kuulutus ja lupapäätös ovat nähtävillä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla http://www.kajaani.fi/Kuulutukset

Kuulutuksen julkaisupäivä on 17.12.2021

Valituksen viimeinen jättöpäivä on 24.01.2022

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seisemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

Valitusviranomainen: Vaasan hallinto-oikeus

Valituskirjelmä tulee toimittaa osoitteella

Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa

Sähköposti: vaasa.hao(at) oikeus.fi

Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 65100 Vaasa