Johtavan ympäristönsuojelutarkastajan päätös 31.8.2021

Kuulutusaika

31.8.2021 - 7.10.2021

Kuulutus

 § 15, tunnus 205-2021-8, päätös hyväksytty.

Hakija: Tapani Saari Oy

Sijainti ja kuvaus toiminnasta  

Tapani Saari Oy on tehnyt Kainuun keskussairaalan vanhan sairaalan A-, B- ja C-osien purkutyötä ja betoni- ja tiilijätteen murskausta koskevan ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Purkutyöt tehdään ajalla 20.09.2021 - 30.05.2022 seuraavasti.

Kuulutus ja lupapäätökset ovat nähtävillä kuulutusaikana 31.8. - 7.10.2021  Kajaanin kaupungin verkkosivuilla http://www.kajaani.fi/Kuulutukset

Kuulutuksen julkaisupäivä on 31.8.2021

Valituksen viimeinen jättöpäivä on 7.10.2021

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seisemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

Valitusviranomainen: Vaasan hallinto-oikeus

Valituskirjelmä tulee toimittaa osoitteella

Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa

Sähköposti: vaasa.hao(at) oikeus.fi

Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 65100 Vaasa