Johtavan ympäristönsuojelutarkastajan päätös 28.6.2021

Kuulutusaika

29.6.2021 - 6.8.2021

Kuulutus

 § 6, tunnus 205-2020-14, päätös hyväksytty.

Hakija: Original Kajaani

Sijainti ja kuvaus toiminnasta  

Original Kajaani on tehnyt ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta, joka aiheutuu Kajaani Fest Lammen Loiskeet - ulkoilmakonserteista Kajaanihallin monitoimikentällä osoitteessa Ratakatu 2, 87100  Kajaani.

Kuulutus ja lupapäätös ovat nähtävillä kuulutusaikana 29.6. - 6.8.2021 Kajaanin kaupungin verkkosivuilla http://www.kajaani.fi.

Kuulutuksen julkaisupäivä on 29.6.2021

Valituksen viimeinen jättöpäivä on 6.8.2021

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seisemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

Valitusviranomainen: Vaasan hallinto-oikeus

Valituskirjelmä tulee toimittaa osoitteella

Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa

Sähköposti: vaasa.hao(at) oikeus.fi

Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 65100 Vaasa