Johtavan ympäristönsuojelutarkastajan päätös 8.3.2021

Kuulutusaika

8.3.2021 - 14.4.2021

Kuulutus

 § 10 tunnus 205-2021-3, päätös hyväksytty.

Hakija: Kainuun Moottorikerho ry

Sijainti ja kuvaus toiminnasta  

Kainuun Moottorikerho on tehnyt ympäristösuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta, joka aiheutuu Kivimäessä, Kylkiäisen lammen jäällä lauantaina 13.3.2021 järjestettävästä moottoripyörien Suomen mestaruus- jääratakilpailusta. Mikäli kilpailua ei voida järjestää lauantaina 13.3.2021, kilpailu siirretään sunnuntaille 14.3.2021 klo 8:00-18:00. Melua aiheuttavaa toimintaa on klo 8:00-18:00. Kilpailun varikko, kilpailijoiden lämmittelyalue ja ajanotto ovat jäällä. Kilpailussa ei ole yleisöä.

Kuulutus ja lupapäätös ovat nähtävillä kuulutusaikana 8.3. - 14.4.2021 Kajaanin kaupungin verkkosivuilla www.kajaani/Kuulutukset

 

Kuulutuksen julkaisupäivä on 8.3.2021

Päätöksen antopäivä on 8.3.2021

Valituksen viimeinen jättöpäivä on 14.4.2021

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seisemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

Valitusviranomainen: Vaasan hallinto-oikeus

Valituskirjelmä tulee toimittaa osoitteella

Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa

Sähköposti: vaasa.hao(at) oikeus.fi

Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 65100 Vaasa