Ympäristöteknisen lautatakunnan lupajaoston päätös 17.2.2021

Kuulutusaika

19.2.2021 - 1.4.2021

Kuulutus

11 §, KAJDno 2020-1353, päätös myönnetty

Hakija Maanrakennus J.T.J. Väisänen Oy

Sijainti ja kuvaus toiminnasta  

Kajaani, Lamminaho

Maanrakennus J.T.J. Väisänen Oy hakee maa-aineslain 4 a §:n ja ympäristönsuojelulain 47 a §:n mukaista yhteislupaa maa-ainesten ottamiseen, mullan valmistukseen ja täytemaiden vastaanottamiseen ja varastoimiseen tilalla Lamminaho RN:o 205-404-4-130 Kuluntalahden kylässä. Hankealue sijaitsee Pärsänsuon alueella noin viisi kilometriä Kajaanin kaupungin keskustan pohjoispuolella Vanhan Viitostien varrella. Ottoalueella on ollut ottamistoimintaa vuodesta 2002 lähtien.

Kuulutus ja lupapäätös ovat nähtävillä 19.2.–1.4.2021 netissä:  https://www.kajaani.fi/ajankohtaista/kuulutukset

Julkaisupäivä verkkosivulla on 19.2.2021

Valituksen viimeinen jättöpäivä on 1.4.2021

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

Valituskirjelmä tulee toimittaa osoitteella


Ympäristölupapäätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella tai sähköisellä valituksella. Valituskirjelmä on toimitettava viimeistään 1.4.2021 Vaasan hallinto-oikeudelle, osoite: Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 Vaasa tai sähköpostilla vaasa.hao@oikeus.fi. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Lisätietoja päätöksestä antaa Kajaanin kaupungin ympäristönsuojelutarkastaja Tarja Laatikainen, p. 044 4214 397 tai s-posti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.