Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätös 4.5.2022

Kuulutusaika

6.5.2022 - 15.6.2022

Kuulutus

Kajaani, Riiveenmäki 205-402-3-87