Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätös 21.4.2021

Kuulutusaika

23.4.2021 - 3.6.2021

Kuulutus

23 §, KAJDno 2021-339, päätös hyväksytty

Hakija Vumos Oy

Sijainti ja kuvaus toiminnasta 

NCC Industry Oy (Y-tunnus 1765515-0) on ilmoittanut myyneensä 30.3.2021 Vumos Oy:lle (Y-tunnus 2199811-3) Kajaanin kaupungissa Lahjoitusmaan kylässä sijaitsevan kiinteistön Takakivi RN:o 205-401-3-34. Kaupan yhteydessä NCC Industry Oy ja Vumos Oy ovat sopineet seuraavien kyseiselle kiinteistölle lupajaoston hyväksymien lupien siirtämisestä niihin liittyvine oikeuksineen ja velvollisuuksineen Vumos Oy:lle: maa-aineslupa, Kajaanin kaupungin ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto 27.1.2016 § 6, voimassa 2.2.2026 asti ja ympäristölupa 27.1.2016 § 7, voimassa toistaiseksi.

Kuulutus ja lupapäätös ovat nähtävillä kuulutusaikana 23.4. - 3.6.2021 Kajaanin kaupungin verkkosivuilla http://www.kajaani.fi

Kuulutuksen julkaisupäivä on 23.4.2021

Valituksen viimeinen jättöpäivä on 3.6.2021

Muutoksenhaku:

Lupapäätökseen haetaan muutosta Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta kirjallisella tai sähköisellä valituksella. Valituskirjelmä on toimitettava viimeistään 3.6.2021 Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle osoite:PL 189, 90101 Oulu tai sähköpostilla pohjois-suomi.hao@oikeus.fi. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältä ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Lisätietoja päätöksestä antaa Kajaanin kaupungin ympäristönsuojelutarkastaja Tarja Laatikainen, puh. 0444214397 tai sähköposti etunimi.sukunimi@kajaani.fi.