Terrafame Oy:n Sotkamon kaivoksen primääriliuotusalueen lohkojen 2 ja 3 laajentaminen, Sotkamo

Kuulutusaika

2.7.2021 - 9.8.2021

Kuulutus