Maa-aineslupa Kajaani, Tikanahon kallioalue

Kuulutusaika

19.3.2021 - 28.4.2021

Kuulutus

Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto on tehnyt 17.3.2021 seuraavan maa-aineslupapäätöksen: KAJDno 2018-396, § 16, myönnetty

Hakija Metsähallitus Metsätalous oy

Sijainti ja kuvaus toiminnasta 

Kajaani, Tikanahon kallioalue RN:o 205-893-10-1

Metsähallitus Metsätalous Oy hakee maa-aineslain 10 §:n 3 momentin mukaista lupa-ajan jatkamista Tikanahon kallioalueella vuoden 2022 loppuun asti. Jatkohakemuksessa ei ole esitetty muutoksia otettavan aineksen määrään eikä maisemointisuunnitelmaan. Kyseessä on vanha ottopaikka, jonka maisemointi on tekemättä.

Kuulutus ja lupapäätös ovat nähtävillä 19.3.–28.4.2021 netissä: https://www.kajaani.fi/ajankohtaista/kuulutukset

Kuulutuksen julkaisupäivä on 19.3.2021

Päätöksen antopäivä on 22.3.2021

Valituksen viimeinen jättöpäivä on 28.4.2021

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

Muutoksenhaku:
Maa-aineslupapäätökseen haetaan muutosta Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta kirjallisella tai sähköisellä valituksella. Valituskirjelmä on toimitettava viimeistään 28.4.2021 2020 Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle osoite: PL 189, 90101 Oulu tai    sähköpostilla pohjois-suomi.hao@oikeus.fi. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Lisätietoja päätöksestä antaa Kajaanin kaupungin ympäristönsuojelutarkastaja Tarja Laatikainen, p. 044 4214 397 tai s-posti      etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.