Lupien siirtopäätös Kajaani, Pekastinkallio

Kuulutusaika

19.3.2021 - 28.4.2021

Kuulutus

Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto on tehnyt 17.3.2021 seuraavat maa-aines- ja ympäristölupien siirtopäätökset KAJDno 2019-1444 § 19, myönnetty

Hakija Morenia Oy:n konkurssipesä

Sijainti ja kuvaus toiminnasta  

Kajaani, Pekastinkallio, RN:o 205-404-4-132

Morenia Oy:n konkurssipesä (Y-tunnus 3007989-9) on ilmoittanut myyneensä PSW Kivi Oy:lle (Y-tunnus 3169375-1) Kajaanin kaupungissa sijaitsevan kiinteistön Pekastinkallio, RN:o 205-404-4-132. Kauppaan on sisältynyt kyseiselle kiinteistölle lupajaoston 13.5.2020 § 28 hyväksymä maa-aines- ja ympäristölupa. Lupa on voimassa 24.6.2030 saakka.

Morenia Oy:n konkurssipesä pyytää, että Pekastinkallio-kiinteistölle kohdistuva maa-aines- ja ympäristölupa siirretään PSW Kivi Oy:lle. PSW Kivi Oy on 10.3.2021 toimittamassaan viestissä vahvistanut kyseisen luvan siirtämisen ja ilmoittanut asettavansa vakuuden, kun luvan siirtopäätös on tehty.

Kuulutus ja lupapäätös ovat nähtävillä 19.3.–28.4.2021 netissä: https://www.kajaani.fi/ajankohtaista/kuulutukset

Kuulutuksen julkaisupäivä on 19.3.2021

Päätöksen antopäivä on 22.3.2021

Valituksen viimeinen jättöpäivä on 28.4.2021

Muutoksenhaku:
Lupapäätökseen haetaan muutosta Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta kirjallisella tai sähköisellä valituksella. Valituskirjelmä on toimitettava viimeistään 28.4.2021 2020 Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle osoite: PL 189, 90101 Oulu tai sähköpostilla pohjois-suomi.hao@oikeus.fi. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Lisätietoja päätöksestä antaa Kajaanin kaupungin ympäristönsuojelutarkastaja Tarja Laatikainen, p. 044 4214 397 tai sposti       etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.