Kolmisopen malmion hyödyntämisen ympäristö- ja vesitalouslupahakemus, Sotkamo ja Kajaani

Kuulutusaika

17.2.2023 - 27.3.2023

Kuulutus