Vireilletuloilmoitus, osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä

Kuulutusaika

30.10.2020 - 31.12.2030

Kuulutus

Kajaanin keskustaajama 2015 osayleiskaavan muutos ja yleiskaava, Tikkapuro-Heinimäki-Pärsänsuo