Vireilletuloilmoitus; asemakaavan muutos Kauppapuisto

Kuulutusaika

29.10.2020 - 31.12.2030

Kuulutus

Tavoite on muuttaa asemakaava vastaamaan nykyistä käyttötarkoitusta seudullisesti merkittäväksi tilaa vaativan vähittäiskaupan myymäläkeskittymäksi sekä mahdollistaa nykyisen toiminnan kehittäminen.