Vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Kajaanin keskustaajama 2030)

Kuulutusaika

29.10.2020 - 31.12.2030

Kuulutus

Kajaanin keskustaajama 2030, yleiskaavan muutos keskustaajaman kaupunginosat lähialueineen ja yleiskaava Pärsänsuon risteysalue