Vaikutukseltaan vähäinen asemakaava muutos

Kuulutusaika

7.4.2021 - 14.5.2021

Kuulutus

Kajaanin kaupungin ympäristötekninen lautakunta on hyväksynyt kokouksessaan 31.3.2021:

 § 31 vaikutukseltaan vähäisen asemakaavan muutoksen kaupunginosa 18 Kylmä kortteli 7, virkistys- ja katualuetta sekä sitovan tonttijaon 18/7/2 tonteille 18-7-3 ja 18-7-4 (Tuiskutie 1 ja 3).

Ympäristöteknisen lautakunnan päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla osoitteessa: www.kajaani.fi > kaupunki ja hallinto > päätöksenteko > kuulutukset.

 Kajaanissa 7.4.2021

 Ympäristötekninen lautakunta