Sammonkaari asemakaavan muutos

Kuulutusaika

31.3.2021 - 1.5.2021

Kuulutus

Kajaanin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 22.3.2021

§ 21 Sammonkaari asemakaavan muutos

Kaupunginvaltuuston päätökset ovat nähtävillä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla osoitteessa:www.kajaani.fi > kaupunki ja haliinto > päätöksenteko > kuulutukset.

 

Kajaanissa 31.3.2021

Kajaanin kaupunginhallitus