Kuulutus (Tikkapuro-Heinimäki-Pärsänsuo)

Kuulutusaika

17.2.2021 - 21.3.2021

Kuulutus

Kajaanin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 8..2.2021