Kirkkoaho-Pärsänsuo-Takkaranta osayleiskaava

Kuulutusaika

26.3.2021 - 26.4.2021

Kuulutus

Kajaanin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 8.2.2021:

§ 3 Kajaanin keskustaajama 2015 ja Kirkkoaho-Pärsänsuo-Takkaranta osayleiskaavojen muutoksen ja yleiskaavan, joka koskee Tikkapuro-Heinimäki-Pärsänsuo aluetta.

    Päätös on saanut lainvoiman 25.3.2021. 

    Osayleiskaava on voimassa 26.3.2021 alkaen.

     
    Kajaanissa 26.3.2021
    
    Kajaanin kaupunginhallitus