Asemakaavan muutos ja sitovat tonttijaot Lehtikankaan koulun alue

Kuulutusaika

17.12.2021 - 31.1.2022

Kuulutus

Kajaanin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 13.12.2021:                                                                                                                                                                                                                                             § § 102 Asemakaavan muutos ja sitovat tonttijaot Lehtikankaan koulun alue                                                                                                                                                                                                                             Asemakaavan muutos kaupunginosa 5 Lehtikangas kortteli 100 sekä virkistys- ja katualuetta sekä sitovat tonttijaot tonteille 5-226-(1-9), 5-227-(1-8) sekä 5-228-(1-4) (Lehtikankaan koulun alue).                                       Kaupunginvaltuuston päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla osoitteessa: www.kajaani.fi > kaupunki ja hallinto > päätöksenteko > esityslistat ja pöytäkirjat. 

Kajaanissa 17.12.2021

Kajaanin kaupunginhallitus