Hyppää sisältöön
  Vireillepano/-tulo (Käynnissä)

Vuolijoen rantaosayleiskaava

TUNNUS
KajDno-2023-1388
YHTEYSHENKILÖ
Kaavanlaatija projektijohtaja Timo Leskinen, p. 040 508 9680, timo.leskinen(at)fcg.fi, kaavasuunnittelija Enja Valkonen 040 1596873, enja.valkonen(at)kajaani.fi, kaavasuunnittelija Osmo Nuutinen 040 1952494, osmo.nuutinen(at)kajaani.fi
AJANKOHTAISTA
Vuolijoen rantaosayleiskaavan vireilletulo 3.4.2024, osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 3.4.2024 alkaen.

Kajaanin kaupunginhallitus on päättänyt 19.3.2024 (§ 66) aloittaa kaavoituksen ja laittaa vireille Vuolijoen rantaosayleiskaavan, joka korvaa Oulujärven rantayleiskaavan (2001), Oulujärven rantayleiskaavan loppuunsaattamisen (2005) ja Oulujärven rantayleiskaavamuutoksen (2006) sekä osan alueen poikkeamisia koskevasta osayleiskaavasta (2018), Koutaniemi-Vuoreslahti-Sarvivaara osayleiskaavasta (1997) ja Oulujärven länsirannan osayleiskaavasta (2004).

Vuolijoen rantaosayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena osayleiskaavana, jonka tavoitteena on päivittää alueen maankäytön olemassa oleva tilanne ja selvittää alueen täydennysrakentamisen mahdollisuudet ottaen huomioon luonnon- ja kulttuuriympäristön suojelun tarpeet.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on esillä 3.4.2024 alkaen kaupungintalon 3. kerroksen aulassa Pohjolankatu 13, pääkirjaston lukusalissa, Seminaarinkatu 15, Otanmäen kirjastossa, Uunimiehentie 6, Sale Vuolijoessa, Nissiläntie 2 ja kaupungin verkkosivuilla.

 

Vuolijoen rantaosayleiskaavan asukaskysely:

Osayleiskaavatyötä varten halutaan kuulla toiveita alueen kehittämisestä ja kaavoituksen tarpeista. Alueen asukkaille, maanomistajille ja elinkeinonharjoittajille suunnittelu kysely on vastattavissa 3.4.-6.5.2024 osoitteessa https://arcg.is/yuen4. Toivomme vastaukset ensisijaisesti sähköisen kyselyn kautta, mutta mikäli se ei ole mahdollista, saa paperilomakkeen pyydettäessä postitettuna Kajaanin kaupungilta.

kaavasuunnittelija Enja Valkonen, p. 040 159 6873, enja.valkonen@kajaani.fi

kaavasuunnittelija Osmo Nuutinen, p. 040 195 2494, osmo.nuutinen@kajaani.fi

 

Kaavanlaatija, projektijohtaja Timo Leskinen, p. 040 508 9680, timo.leskinen@fcg.fi

 

 


ASIAN KÄSITTELY

  Vireillepano/-tulo - 27.3.2024 - Käynnissä

Kaavan vireilletulo

Asiakirjat

Vireilletuloilmoitus (pdf, 214 kt)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf, 1516 kt)