Hyppää sisältöön
  Vireillepano/-tulo (Käynnissä)   Valmistelu (Käynnissä)

DIGOT-hanke, Digiosaaminen oppijan tukena - Murupolku digimaailmaan

YHTEYSHENKILÖ
Teemu Ojalehto, Kaukametsän opisto, teemu.ojalehto@kajaani.fi
AJANKOHTAISTA
Hankkeen järjestämä 1. digikoulutus - tietokone osana arkea alkaa Kaukametsän opistolla 28.2.2023. Hankkeen toteutusaika on 09.01.2023 - 31.12.2023.

Hankkeen tavoitteet

Kaukametsän opisto toteuttaa ESR-hankkeen Digiosaaminen oppijan tukena - Murupolku digimaailmaan 9.1.2023–31.12.2023. Hanke toteuttaa REACT-EU erityistavoitteen 12.3. Digitaalisten taitojen parantaminen sisältöjä. Tuloksena pyritään siihen, että kohderyhmien digitaaliset taidot ovat parantuneet. Hankkeella lisätään Kaukametsän opiston ja yhteistyötahojen henkilökunnan, opettajien ja kurssilaisten digiosaamista laajasti. Koulutusta järjestää Kaukametsän opisto.

Koulutus alkaa huhtikuussa 2023 viikolla 16. Koulutus alkaa ensin henkilökunnan koulutuksella (keväällä 2023). Syyskuu-joulukuu 2023 koulutusta järjestetään yhteistyökumppaneiden yhteisöille sekä opiskelijoille Kajaanissa, Suomussalmella, Hyrynsalmella, Paltamossa ja Ristijärvellä.
Lisäksi hankkeessa pyritään yhteistyötahojen avulla löytämään ja järjestämään ohjausta sellaisille nuorille aikuisille, jotka tarvitsevat tukea ja ohjausta digitaitojensa kehittämiseen. Hanke tukee myös kansalaisille suunnatun digituen tukiverkoston toimintaa päivittäisten asioiden hoitoon ja ohjaustoimintaa yhteistyössä yhdistystoimijoiden kanssa. Hanke tukee Kainuun maakuntaohjelman 2022–2025 tavoitteita digitaalisten ratkaisujen hyödyntämisessä jatkuvan oppimisen koulutuspalveluissa.

Hankkeessa toteutetaan Peda.net -koulutuksen avulla digikoulutusta. Tavoitteena on, että Kaukametsän opiston käytössä oleva peda.net toimii pohjana muille soveltaville koulutuksille. Soveltavissa koulutuksissa voidaan edetä eri aihepiireihin. Tehdään yhdessä sisältöä, josta on hyötyä oman sisällön tuottajille: esim. opettajat tekevät kurssisisältö-sivuston ja opiskelijat harrastussivuston. Peda.net-ympäristön koulutuksissa syntynyt materiaali tallennetaan yhteen paikkaan hankekoulutussivustoon peda.nettiin. Hankemateriaali on yleisesti hyödynnettävää. Sivustoon rakennetaan myös arkea helpottava linkistö. Opettajat, yhteistyökumppanit, tutorit ja opiskelijat toteuttavat omat sisältönsä valmiisiin sivupohjiin.

Hankkeen rahoittava viranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Euroopan sosiaalirahasto ESR 85 %). Hankkeen toteuttaja Kaukametsän opisto, Kajaanin kaupunki.

 

 

 

 


ASIAN KÄSITTELY

  Valmistelu - Käynnissä

Rahoituspäätös ja suunnittelu

  Vireillepano/-tulo - Käynnissä

Hankkeen/projektin vireilletulo

Asiakirjat

Hankehakemus 14.11.2022 (pdf, 120 kt)