Hyppää sisältöön
  Vireillepano/-tulo (Käynnissä)   Valmistelu (Käynnissä)

Yhteisöllisen opiskeluhuollon vahvistaminen ja kehittäminen -hanke

YHTEYSHENKILÖ
Jukka-Pekka Similä
AJANKOHTAISTA
Hankkeelle on palkattu integraatio-ohjaaja ja kaksi hyvinvointiohjaajaa toimimaan kouluilla

Hankkeen päätavoitteena on yhteisöllisen, yhdenvertaisen ja tasa-arvoisen koulunkäynnin tukeminen lisäämällä sekä yhteisöllistä että yksilöllistä opiskeluhuoltotoimintaa.

Oppilaat rohkaistuvat keskustelemaan aikuisten kanssa luonnollisissa tilanteissa, jolloin vaikeistakin asioista on helpompi keskustella. Tavoitteena on myös lisätä tilanteita, joissa oppilaat tulevat kohdatuiksi ja huomatuiksi. Tämä lisäisi osaltaan kouluviihtyvyyttä. Hankkeessa tavoitellaan oppilaiden osallisuutta sekä tunnetta kuulua omaan luokkaan etenkin yhteyden väliaikaisesti katketessa sairaalaopetuksen aikana. Tavoitteena on, että henkilökunnalla on osaamista oppilaiden psyykkisen oireilun tunnistamisessa, huolen puheeksi ottamisessa sekä eteenpäin ohjaamisessa. Lisäksi lisätään perheiden tietoisuutta tukimuodoista ja niitä tarjoavista toimijoista, jolloin myös ne oppilaat, joiden oireilu ei ilmene koulussa, saisivat tukea perheineen.

Hankkeen toiminta-aika on 1.1.2023- 31.12.2023 ja rahoittaja opetus- ja kulttuuriministeriö

 


ASIAN KÄSITTELY

  Valmistelu - Käynnissä

Rahoituspäätös ja suunnittelu

  Vireillepano/-tulo - Käynnissä

Hankkeen/projektin vireilletulo

Asiakirjat

Hakemus (pdf, 148 kt)