Hyppää sisältöön
  Vireillepano/-tulo (Käynnissä)   Valmistelu (Käynnissä)

OKM/1147/520/2022 Koronaepidemian vaikutusten tasoittaminen 2022 - 2024

YHTEYSHENKILÖ
Jukka-Pekka Similä
AJANKOHTAISTA
Hanke on jalkautettu kouluille

-tukiopetuksen, osa-aikaisen erityisopetuksen sekä muun tuen järjestäminen ja 
oppilaanohjauksen vahvistaminen niille oppilaille, joilla opetuksen järjestäjä arvioi 
koronaepidemian vaikutusten vuoksi olevan puutteita opetussuunnitelman 
perusteiden mukaisten osaamistavoitteiden osalta

-koronaepidemiasta aiheutuneiden lisääntyneiden koulupoissaolojen seurauksien 
lieventäminen ja koulupudokkuusriskissä olevien oppilaiden tukeminen

Toimuntaaika: 10/2022-31.7.2024

Rahoittajat OKM, Kajaanin kaupunki 


ASIAN KÄSITTELY

  Valmistelu - Käynnissä

Rahoituspäätös ja suunnittelu

  Vireillepano/-tulo - Käynnissä

Lähetetään asiakirja