Hyppää sisältöön
  Vireillepano/-tulo (Käynnissä)   Valmistelu (Käynnissä)

Esi- ja perusopetuksen tasa-arvo ja laatu 2023-2024 (OKM/275/520/2023)

YHTEYSHENKILÖ
Similä Jukka-Pekka

Hankkeella edistetään esi- ja perusopetuksen koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.

Tavoitteet perusopetuksessa

  • Samanaikaisopettajuuden mahdollistaminen niissä kouluissa ja luokissa, joissa opetuksen eriyttämisen, joustavien opetusjärjestelyiden ja oppimisen tuen tarve on suuri. Tarve on erityisesti erityisopetuksen ja maahanmuuttajien tukiluokkaopetuksen asiantuntemukselle.
  • Isojen opetusryhmien jakaminen muodostamalla uusi opetusryhmä ja opetusryhmien pienentäminen jakotuntien avulla.
  • Avustajaresurssin kohdennettu käyttö, joka mahdollistaa riittävän tuen niille oppilaille, joiden selviytyminen esi- tai peruosopetuksen arjessa edellyttää henkilökohtaisempaa tukea.

Tavoitteet esiopetuksessa 

  • Varhaiskasvatuksen tasa-arvoisuuden, yhdenvertaisuuden sekä inklusiivisen toimintakulttuurin vahvistaminen.
  • Oppimisen ja hyvinvoinnin edistäminen.
  • Edistetään lapsen oikeutta välttämättömään ja riittävän varhaiseen tukeen

Hankkeen toteuttamisaika on 1.8.2023 - 31.12.2024 ja rahoittajana opetus- ja kulttuuriministeriö


ASIAN KÄSITTELY

  Valmistelu - Käynnissä

Rahoituspäätös ja suunnittelu

  Vireillepano/-tulo - Käynnissä

Hankkeen/projektin vireilletulo