Hyppää sisältöön
  Vireillepano/-tulo (Käynnissä)   Valmistelu (Käynnissä)

Digipolulla -hanke

YHTEYSHENKILÖ
Hanna Vornanen, hanna.vornanen@kajaani.fi

Yhteiskunta digitalisoituu nopeasti ja tämä vaatii myös varhaiskasvatukselta uudistumista ja digiosaamisen jatkuvaa kehittämistä. Varhaiskasvatuksen tulee pysyä vauhdissa mukana ja olla osaltaan kasvattamassa yhteiskuntaan toimijoita, jotka ovat pienestä pitäen aloittaneet digitekniikan käytön ja joilla on uskallusta kehittää rohkeasti tulevaisuuden digiratkaisuja. Tämä vaatii varhaiskasvatukselta uudistumista ja osaamisen kehittämistä digitalisaation osa-alueella.

Hankkeen avulla  varhaiskasvatuksen henkilöstölle järjestetään koulutusta digitaitojen kohentamiseksi, jotta heillä on riittävät taidot toteuttaa lapsiryhmissä varhaiskasvatussuunnitelman mukaista digitoimintaa.

Hankkeen aikana hankitaan yhdessä osallistujien kanssa ideoituja digiväline paketteja esim. matemaattisten taitojen ja ohjelmoinnin harjoittelemiseen lasten kanssa. Välineissä huomioidaan eri ikäiset lapset.

Päiväkotien digivastaavien kanssa yhteistyössä laaditaan Kajaanin varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen digitaalisen osaamisen suunnitelma digitaalisen osaamisen kuvauksien mukaisesti. Laatimisessä hyödynnetään henkilöstön karttuvaa osaamista.

Hankkeen toimintakausi on 15.6.2023 - 31.12.2025 ja rahoittajana toimii opetushallitus.


ASIAN KÄSITTELY

  Valmistelu - Käynnissä

Rahoituspäätös ja suunnittelu

  Vireillepano/-tulo - Käynnissä

Hankkeen/projektin vireilletulo