§ 19 Työkonepalvelut Kajaanin kaupungin työkohteissa 2018-2019

Lataa 

KAJDno-2017-1631

Päätöspäivämäärä

1.12.2017

Päätöksen tekijä

Tekninen johtaja

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö §69a

 

 

 

 

 

Kokonaistaloudellinen edullisuus kohderyhmittäin

Päätös

Päätän, että Kajaanin kaupungin ympäristöteknisen toimialan / kunnallistekniikka tunti- ja yksikköhintataksoilla suoritettavat työkonepalvelut puitesopimustoimittajiksi  ajalle 1.1.2018-31.12.2019 valitaan kohderyhmäkohtaisesti kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättäneet yritykset, tarjoustensa mukaisilla hinnoilla ja ehdoilla:

Kaukoseth Ay  (0195132-6)

 KAIVINKONEET TELA-ALUSTAISET luokituspaino 19 tn - alle 28tn: tuntihinta sisältää seuraavat lisälaitteet: kauhat, kauhakallistus ja kauhanpyöritys  

KAIVINKONEET TELA-ALUSTAISET työpaino 4,0 tn -< 10 tn: tuntihinta sisältää seuraavat lisälaitteet: kauhat, kauhakallistus ja kauhanpyöritys  

KAIVINKONEET TELA-ALUSTAISET työpaino 0-<4tn: tuntihinta sisältää seuraavat lisälaitteet: kauhat, kauhakallistus ja kauhanpyöritys  

KAIVINKONEET PYÖRÄALUSTAISET luokituspaino 15tn -< 17tn: tuntihinta sisältää seuraavat lisälaitteet: kauhat, kauhakallistus ja kauhanpyöritys  

KAIVINKONEET PYÖRÄALUSTAISET luokituspaino 11 tn-<15n: tuntihinta sisältää seuraavat lisälaitteet: kauhat, kauhakallistus ja kauhanpyöritys  

PYÖRÄTRAKTORIT (MAATALOUSTRAKTORIT) tuntihinta sisältää: Etukuormain kauhoineen, trukkipiikit, linko, hiekoitin, peräkärry, aura, alusterä, niitto/vesakkoleikkuri, harjalaite, harjalaitekeräävä  

Kainuun Sora Oy  (1508427-8) 

KAIVINKONEET TELA-ALUSTAISET Luokituspaino 28 tn ->55 tn tuntihinta sisältää seuraavat lisälaitteet: kauhat, kauhakallistus ja kauhanpyöritys.  

PYÖRÄKUORMAAJAT MOOTTORIN TEHO yli 130 KW Tuntihinta sisältää kauhat, auran,trukkipiikit, harjalaite ja vaakan.  

PYÖRÄKUORMAAJAT MOOTTORIN TEHO 75kw - 130 kw, Tuntihinta sisältää kauhat, auran,trukkipiikit ja vaakan, harjalaitteen  

PYÖRÄKUORMAAJAT MOOTTORIN TEHO 0 - 75 kw, Tuntihinta sisältää kauhat, auran,trukkipiikit , harjalaite ja vaakan.  

Jyrät yli 12 tn Itsevetävä valssijyrä  

Kuljetuspolar Oy  (0195020-0) 

Jyrät yli 12 tn Itsevetävä valssijyrä  

Alueurakointi Poutiainen Oy  (2555666-2) 

PYÖRÄTRAKTORIT (LIIKENNELUVALLISET) Tuntihinta siältää: Etukuormain kauhoineen, trukkipiikit, linko, hiekoitin, peräkärry, aura, alusterä, niitto/vesakkoleikkuri, harjalaite ja kerääväharjalaite  

PYÖRÄTRAKTORIT (MAATALOUSTRAKTORIT) tuntihinta sisältää: Etukuormain kauhoineen, trukkipiikit, linko, hiekoitin, peräkärry, aura, alusterä, niitto/vesakkoleikkuri, harjalaite, harjalaitekeräävä  

Kaivurityö Samuli Harmaala  (FI14068233) 

KAIVINKONEET TELA-ALUSTAISET luokituspaino 19 tn - alle 28tn: tuntihinta sisältää seuraavat lisälaitteet: kauhat, kauhakallistus ja kauhanpyöritys  

Kainuun Konetyö oy  (2419497-0) 

PYÖRÄTRAKTORIT (LIIKENNELUVALLISET) Tuntihinta siältää: Etukuormain kauhoineen, trukkipiikit, linko, hiekoitin, peräkärry, aura, alusterä, niitto/vesakkoleikkuri, harjalaite ja kerääväharjalaite  

Pyykkönen Yhtiöt Oy  (0235751-3) 

KAIVINKONEET TELA-ALUSTAISET Luokituspaino 28 tn ->55 tn tuntihinta sisältää seuraavat lisälaitteet: kauhat, kauhakallistus ja kauhanpyöritys.  

KAIVINKONEET TELA-ALUSTAISET luokituspaino 19 tn - alle 28tn: tuntihinta sisältää seuraavat lisälaitteet: kauhat, kauhakallistus ja kauhanpyöritys  

KAIVINKONEET TELA-ALUSTAISET luokituspaino 10 tn -|<19 tn tuntihinta sisältää seuraavat lisälaitteet: kauhat, kauhakallistus ja kauhanpyöritys  

KAIVINKONEET TELA-ALUSTAISET työpaino 4,0 tn -< 10 tn: tuntihinta sisältää seuraavat lisälaitteet: kauhat, kauhakallistus ja kauhanpyöritys  

KAIVINKONEET PYÖRÄALUSTAISET luokituspaino 15tn -< 17tn: tuntihinta sisältää seuraavat lisälaitteet: kauhat, kauhakallistus ja kauhanpyöritys  

PYÖRÄKUORMAAJAT MOOTTORIN TEHO yli 130 KW Tuntihinta sisältää kauhat, auran,trukkipiikit, harjalaite ja vaakan.  

PYÖRÄKUORMAAJAT MOOTTORIN TEHO 75kw - 130 kw, Tuntihinta sisältää kauhat, auran,trukkipiikit ja vaakan, harjalaitteen  

PYÖRÄKUORMAAJAT MOOTTORIN TEHO 0 - 75 kw, Tuntihinta sisältää kauhat, auran,trukkipiikit , harjalaite ja vaakan.  

Jyrät yli 12 tn Itsevetävä valssijyrä  

Jyrät 6 - 12 tn itsevetävä valssijyrä  

Jyrät 0 - 6 tn itsevetävä valssijyrä  

Telapuskutaraktori PT  

Maarakennus JanKone Oy  (1016515-9) 

KAIVINKONEET TELA-ALUSTAISET luokituspaino 10 tn -|<19 tn tuntihinta sisältää seuraavat lisälaitteet: kauhat, kauhakallistus ja kauhanpyöritys  

KAIVINKONEET TELA-ALUSTAISET työpaino 4,0 tn -< 10 tn: tuntihinta sisältää seuraavat lisälaitteet: kauhat, kauhakallistus ja kauhanpyöritys  

KAIVINKONEET TELA-ALUSTAISET työpaino 0-<4tn: tuntihinta sisältää seuraavat lisälaitteet: kauhat, kauhakallistus ja kauhanpyöritys  

KAIVINKONEET PYÖRÄALUSTAISET luokituspaino yli 17tn: tuntihinta sisältää seuraavat lisälaitteet: kauhat, kauhakallistus ja kauhanpyöritys  

KAIVINKONEET PYÖRÄALUSTAISET luokituspaino 15tn -< 17tn: tuntihinta sisältää seuraavat lisälaitteet: kauhat, kauhakallistus ja kauhanpyöritys  

KAIVINKONEET PYÖRÄALUSTAISET luokituspaino 11 tn-<15n: tuntihinta sisältää seuraavat lisälaitteet: kauhat, kauhakallistus ja kauhanpyöritys  

PYÖRÄKUORMAAJAT MOOTTORIN TEHO 75kw - 130 kw, Tuntihinta sisältää kauhat, auran,trukkipiikit ja vaakan, harjalaitteen  

Koneurakointi & Kuljetus A. Hurskainen Oy  (2141031-6) 

PYÖRÄTRAKTORIT (LIIKENNELUVALLISET) Tuntihinta siältää: Etukuormain kauhoineen, trukkipiikit, linko, hiekoitin, peräkärry, aura, alusterä, niitto/vesakkoleikkuri, harjalaite ja kerääväharjalaite  

Kaimare oy  (0487420-7) 

PYÖRÄKUORMAAJAT MOOTTORIN TEHO 0 - 75 kw, Tuntihinta sisältää kauhat, auran,trukkipiikit , harjalaite ja vaakan.  

paavo lukkari  (-127) 

KAIVINKONEET TELA-ALUSTAISET luokituspaino 19 tn - alle 28tn: tuntihinta sisältää seuraavat lisälaitteet: kauhat, kauhakallistus ja kauhanpyöritys  

KAIVINKONEET TELA-ALUSTAISET luokituspaino 10 tn -|<19 tn tuntihinta sisältää seuraavat lisälaitteet: kauhat, kauhakallistus ja kauhanpyöritys  

PYÖRÄTRAKTORIT (MAATALOUSTRAKTORIT) tuntihinta sisältää: Etukuormain kauhoineen, trukkipiikit, linko, hiekoitin, peräkärry, aura, alusterä, niitto/vesakkoleikkuri, harjalaite, harjalaitekeräävä  

Maanrakennus MAP-kone  (1455554-1) 

KAIVINKONEET TELA-ALUSTAISET luokituspaino 10 tn -|<19 tn tuntihinta sisältää seuraavat lisälaitteet: kauhat, kauhakallistus ja kauhanpyöritys  

KAIVINKONEET TELA-ALUSTAISET työpaino 0-<4tn: tuntihinta sisältää seuraavat lisälaitteet: kauhat, kauhakallistus ja kauhanpyöritys  

PYÖRÄKUORMAAJAT MOOTTORIN TEHO 0 - 75 kw, Tuntihinta sisältää kauhat, auran,trukkipiikit , harjalaite ja vaakan.  

Kaivurikuormaajat KKT tuntihinta sisältää lisälaitteet: kauhat, aura, hiekoitin, harjalaite, trukkipiikit  

Mikko Tauriainen Ky  (FI07268675) 

KAIVINKONEET TELA-ALUSTAISET luokituspaino 10 tn -|<19 tn tuntihinta sisältää seuraavat lisälaitteet: kauhat, kauhakallistus ja kauhanpyöritys  

KAIVINKONEET PYÖRÄALUSTAISET luokituspaino 15tn -< 17tn: tuntihinta sisältää seuraavat lisälaitteet: kauhat, kauhakallistus ja kauhanpyöritys  

Malmisepeli Oy  (0873977-4) 

KAIVINKONEET TELA-ALUSTAISET työpaino 0-<4tn: tuntihinta sisältää seuraavat lisälaitteet: kauhat, kauhakallistus ja kauhanpyöritys  

PYÖRÄKUORMAAJAT MOOTTORIN TEHO yli 130 KW Tuntihinta sisältää kauhat, auran,trukkipiikit, harjalaite ja vaakan.  

Vumos Oy  (2199811-3) 

KAIVINKONEET TELA-ALUSTAISET työpaino 4,0 tn -< 10 tn: tuntihinta sisältää seuraavat lisälaitteet: kauhat, kauhakallistus ja kauhanpyöritys  

KAIVINKONEET TELA-ALUSTAISET työpaino 0-<4tn: tuntihinta sisältää seuraavat lisälaitteet: kauhat, kauhakallistus ja kauhanpyöritys  

KAIVINKONEET PYÖRÄALUSTAISET luokituspaino 0-<11 tn: tuntihinta sisältää seuraavat lisälaitteet: kauhat, kauhakallistus ja kauhanpyöritys  

PYÖRÄTRAKTORIT (LIIKENNELUVALLISET) Tuntihinta siältää: Etukuormain kauhoineen, trukkipiikit, linko, hiekoitin, peräkärry, aura, alusterä, niitto/vesakkoleikkuri, harjalaite ja kerääväharjalaite  

Kaukoseth Ay  (0195132-6) 

KAIVINKONEET TELA-ALUSTAISET luokituspaino 19 tn - alle 28tn: tuntihinta sisältää seuraavat lisälaitteet: kauhat, kauhakallistus ja kauhanpyöritys  

KAIVINKONEET TELA-ALUSTAISET työpaino 4,0 tn -< 10 tn: tuntihinta sisältää seuraavat lisälaitteet: kauhat, kauhakallistus ja kauhanpyöritys  

KAIVINKONEET TELA-ALUSTAISET työpaino 0-<4tn: tuntihinta sisältää seuraavat lisälaitteet: kauhat, kauhakallistus ja kauhanpyöritys  

KAIVINKONEET PYÖRÄALUSTAISET luokituspaino 15tn -< 17tn: tuntihinta sisältää seuraavat lisälaitteet: kauhat, kauhakallistus ja kauhanpyöritys  

PYÖRÄTRAKTORIT (MAATALOUSTRAKTORIT) tuntihinta sisältää: Etukuormain kauhoineen, trukkipiikit, linko, hiekoitin, peräkärry, aura, alusterä, niitto/vesakkoleikkuri, harjalaite, harjalaitekeräävä  

Alueurakointi Poutiainen Oy  (2555666-2) 

PYÖRÄTRAKTORIT (LIIKENNELUVALLISET) Tuntihinta siältää: Etukuormain kauhoineen, trukkipiikit, linko, hiekoitin, peräkärry, aura, alusterä, niitto/vesakkoleikkuri, harjalaite ja kerääväharjalaite  

PYÖRÄTRAKTORIT (MAATALOUSTRAKTORIT) tuntihinta sisältää: Etukuormain kauhoineen, trukkipiikit, linko, hiekoitin, peräkärry, aura, alusterä, niitto/vesakkoleikkuri, harjalaite, harjalaitekeräävä

Hankinnassa noudatetaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja Jyse 2014 palvelut.

Hankintapäätöksen saatua lainvoimaisuuden, solmitaan valittujen toimittajien kanssa hankintasopimukset, jotka päättyvät ilman erillistä irtisanomista sopimuskauden päättyessä.

 

 

Lisätietoja asiasta antaa                                      sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Pekka Kolehmainen p. 044 7100651

Jouko Vähärautio p. 044 7100652

Allekirjoitus

Jari Kauppinen vs. tekninen johtaja

Organisaatiotieto

Kajaanin kaupunki