§ 11 Tuntiperusteiset suunnittelutehtävät_OPTIO II

Lataa 

KAJDno-2018-623

Päätöspäivämäärä

5.6.2019

Päätöksen tekijä

Tekninen johtaja

Päätöksen perustelut

Hankintaan osallistuneilta saatujen palautteiden perusteella voidaan todeta, että sopimustoimittajien toiminta on sopimuskauden ja ensimmäisen optiokauden aikana ollut sovitun mukaista. Näin ollen hankintapäätöksen sisältämän toisen (2) ja viimeisen option käyttöönottaminen on perusteltua.

Hallintosääntö 69 a §

 

 

 

 

Päätös

Päätän, että optiovaraus tuntiperusteisten suunnittelutehtävien hankinnasta kaudelle 1.5.2019 – 30.4.2020 otetaan käyttöön hankintapäätöksessä mainituin perustein ja sopimustoimittajina jatkavat alkuperäisen hankintapäätöksen mukaiset toimittajat.
 

 

Lisätietoja antaa:

Jari Pietarila p. 044 714 7595,
sähköposti muotoa etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi

Organisaatiotieto

Kajaanin Mamselli