§ 13 Tuntiperusteiset suunnittelutehtävät optiovuoden 2018 käyttöönottaminen

Lataa 

KAJDno-2018-623

Päätöspäivämäärä

18.5.2018

Päätöksen tekijä

Tekninen johtaja

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö§ 69a 

Päätös

Päätän, että Kajaanin kaupungin ympäristö teknisen toimialan kilpailuttama" Tuntiperusteiset suunnittelutehtävät" päätöksen tekninen johtaja 1.4.2016 §5  sisältämä optiovuosi 2018 otetaan käyttöön hankinta-esityksen mukaisesti.

 

Lisätietoja asiasta antaa                                      sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Jari Pietarila p.  044 7147595

Jouko Vähärautio p. 044 7100652

Allekirjoitus

Jari Kauppinen vs tekninen johtaja

Organisaatiotieto

Keskushallinto