§ 3 Tulosalueen päällikkö, yksikön päälliköt ja johtavat viranhaltijat maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalueella

Lataa 

KAJDno-2019-55

Päätöspäivämäärä

31.1.2019

Päätöksen tekijä

Tekninen johtaja

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö § 42

 

Päätös

Päätän, että maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalueen päällikön sijaisena toimii kaupunginarkkitehti Anne Siltavuori ja hänen estyneenä ollessa kaupungingeodeetti Jari Säkkinen.

Yksiköiden päälliköt ja sijaiset:

Tontti ja paikkatietoyksikkö:  kaupungingeodeetti Jari Säkkinen, sijainen paikkatietoinsinööri Jaakko Heikkinen

Kaavoitus ja aluesuunnittelu:  kaupunginarkkitehti Anne Siltavuori, sijainen suunnittelupäällikkö Jari Kauppinen

Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu:  johtava ympäristönsuojelutarkastaja Paula Malinen, sijainen rakennustarkastaja Kari Huusko.

Johtavien viranhaltijoiden sijaisuudet ovat seuraavat:

Johtava rakennustarkastaja Hannu Leskinen, sijainen rakennustarkastaja Kari Huusko

Johtava ympäristönsuojelutarkastaja Paula Malinen, sijainen ympäristönsuojelusuunnittelija Inkeri Neuvonen ja hänen estyneenä ollessa ympäristönsuojelutarkastaja Tarja Laatikainen.

Päätös on voimassa toistaiseksi.

Allekirjoitus

Jussi Heikkinen, tekninen johtaja

Organisaatiotieto

Keskushallinto