§ 1 Tontin nro ********, kangasmaasto) ostaminen

Lataa 

KAJDno-2019-663

Päätöspäivämäärä

7.6.2019

Päätöksen tekijä

Tekninen johtaja

Päätöksen perustelut

Vuoden 2019 talousarviokirjan sivun 71 kohdan 8.1 mukaan toimivalta alle 40 000 euron maanhankintäpäätöksissä on teknisellä johtajalla.

Päätös

Päätän, että Kajaanin kaupunki ostaa tontin nro ********, kangasmaasto) yhteensä 11 800,00 euron kauppahinnalla ja muuten normaalein kiinteistökaupan ehdoin.

Lisätietoja asiasta antaa kaupungingeodeetti Jari Säkkinen, puh. 044 4214 112 tai sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi.                     

Allekirjoitus

Jussi Heikkinen, tekninen johtaja

Organisaatiotieto

Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue