§ 5 Teknisen alan pientarvikkeet, renkaat, ajoneuvosuodattimet, pienkonetarvikkeet ajalle 1.1.2018-31.12.2020 hankintapäätös 8.1.2018 / §1 hankintaoikaisu

Lataa 

KAJDno-2018-20

Päätöspäivämäärä

7.2.2018

Päätöksen tekijä

Tekninen johtaja

Päätöksen perustelut

Vastine Akkukauppa Kemppainen Oy hankintaoikaisuvaatimukseen:

Vaatimus kohderyhmä akut: Kajaanin kaupungin tulee arvioida uudelleen kohderyhmän kriteerit ja oikaista Akkukauppa Kemppainen Oy:n saaman virheellisen pisteytyksen.

Hankintalain 93 §:n 1 momentin mukaan tarjouksista on hyväksyttävä se, joka on hankintayksikön kannalta kokonaistaloudellisesti edullisin tai hinnaltaan halvin. Säännöksen mukaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen arvioinnissa käytettävien vertailuperusteiden tulee liittyä hankinnan kohteeseen ja mahdollistaa tarjousten puolueeton arviointi.

Lähtökohtaisesti tarjoaja vastaa siitä, että tarjous on tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen. Hankintaylksikkö voi tarvittaessa pyytää tarjoajia täydentämään tarjoustaan (esim. puuttuvia tietoja). Edellytyksesä on, että menettelyssä toteutuvat hankintalain 3§ säädetyt periaatteet.

Teknisen alan pientarvikkeet, renkaat, ajoneuvosuodattimet, pienkonetarvikkeet kilpailutus on puitejärjestely, johon kohderyhmäkohtaisesti valitaan useita ehdot täyttäviä toimittajia ensisijaisuusjärjestyksessä. Akut kohderyhmään valittiin kaikki kaksi (2) toimittajaa ensisaijuusjärjestyksessä. Kainuun Pultti Oy ja Akkukauppa Kemppainen Oy.

Hankintayksikkö on arvioinut ja vertaillut tarjouksia kolmessa vaiheessa; tarjoajien kelpoisuuden arviointi, tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi ja tarjousvertailu.

Tarjousten jättäneet yritykset ovat laatineet tarjouksensa pyydetylla tavalla ovat täyttäneet hankinnalle asetetut kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset.

Akut kohderyhmässä hinnan osuus oli max 55 pistettä ja laatutekijöiden max. 45 pistettä. laskentakaavat oli ilmoitettu tarjouspyynnössä.

Hintavertailussa Kainuun Pultti sai täydet 55 pistettä ja Akkukauppa Kemppainen Oy 48,2 pistettä

Akkukauppa Kemppainen vaatimukset ja ja hankintayksikön vastaukset oikaisupyyntöön:

1. Akkujen merkki ja malli; Tarjouspyynnössä pyydettiin ilmoittamaan akkujen merkki ja malli. Kainuun Pultti Oy oli ilmoittanut, että tarjotut akut ovat merkiltään ja malliltaan tarjouspyynnön mukaisia. Hankintayksikkö pyysi vahvistamaan tiedon kirjallisesti. Kainuun Pultti toimitti täsmennyksen kirjallisena (liite2,) josta käy selville, että tarjotut akut täysin samoja, mitä hankintayksikkö oli tarjouskorissaan pyytänyt.

2. Koulutus ja perehdyttäminen; Tähän kohtaan Akkukauppa Kemppainen on ilmoittanut "Kyllä" ja on saanut 4 pistettä ja Kainuun Pultti Oy tarvittava koulutus Kainuun Pultin tai tehtaan puolesta ja on saanut 5 pistettä.

3.  Selostus tuotemerkkien valmistajasta, ja valmistusmaasta; ei ollut pisteyttävä kohta molemmat tarjoajat vastanneet tähän kohtaan.

4. Raportointi; molemmat tarjoajat vastanneet " tarvittaessa"; ei ollut pisteytettävä kohta.

 Myyjän paikallinen toiminta liittyen tähän kohderyhmään; valikoima kohderyhmän tuotteista, henkilöstön koulutus ja työkokemus, asiakaskohtainen vastuumyyjä,  aukioloajat, paikallisen toimipisteen perustamisvuosi max. 15 pistettä. Akkukauppa Kemppainen sai vertailussa yhteensä 13 pistettä ja Kainuun Pultti 14 pistettä.

Reklamaatiokäytäntö, selostus toimittajan vaatimista toimenpiteistä tilaajan käyttäjän havaitessa laatupoikkeaman tuotteessa, sähköinen yhteystietopalvelu, käytetäänkö kirjallista menettelyä, toimittajan vasteaika reklamaatioon, toimitetaanko korvaava tuote reklamaation käsittelyn ajaksi max. 10 pistettä.  Akkukauppa Kemppainen Oy sai  yhteensä 8 pistettä ja Kainuun Pultti Oy 6 pistettä.

Takuumenettely, takuuajan kesto, toimintaohje, korvaava tuote max. 15 pistettä. Akkukauppa Kemppainen sai 9 pistettä ja Kainuun Pultti Oy 7 pistettä.

Laatupisteet yhteensä: Akkukauppa Kemppainen Oy 34,00 pistettä ja Kainuun Pultti Oy 32,00 pistettä.

Edellä todetun mukaisesti Kajaanin kaupunki ei muuta teknisen johtajan 8.1.2018 §1 tekemää päätöstä ja hylkää Akkukauppa Kemppainen Oy:n tekemän päätöksen perusteettomana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätös

Päätän, että Akkukauppa Kemppainen Oy:n tekemä oikaisuvaatimus hylätään eikä alkuperäistä päätöstä ja hintavertailua muuteta.

 

Lisätietoja asiasta antaa                                      sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Hankintavastaava Jouko Vähärautio p. 044 7100652

Ostoasiantuntija Sami Korhonen p. 044 7100653

 

 

Allekirjoitus

Timo Soininen, tekninen johtaja

Organisaatiotieto

Keskushallinto