§ 6 Sähkötuntityöt option käyttöönottaminen vuodelle 2020

Lataa 

KAJDno-2018-65

Päätöspäivämäärä

25.6.2019

Päätöksen tekijä

Tekninen johtaja

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö §69a

Sopimusaikainen moitteeton toiminta.

Päätös

Päätän, että Kajaanin kaupungin ympäristöteknisen toimialan / Kainuun kuntien hankintarenkaan kilpailuttama sähkötuntityöt vuosille 2018-2019 koskevaan viranhaltijapäätökseen 16.1.2018 §1 sisältämä optiovuosi vuodelle 2020 otetaan käyttöön päätöksen perusteluissa mainituilla seikoilla.

Hankintapäätöksen sisältämästä optiosta vuodelle 2021 erillinen päätös ja siitä ilmoitetaan asianosaisille.

Lisätietoja asiasta antavat:

Sähköteknikko Risto Moilanen p. 044 7100629 Hankintavastaava Jouko Vähärautio p. 044 7100652

sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Allekirjoitus

Jussi Heikkinen, tekninen johtaja

Organisaatiotieto

Keskushallinto