§ 7 Sähköasennustarvikkeet ajalle 1.9.2019-31.8.2021+ optiot (1+1)

Lataa 

KAJDno-2019-591

Päätöspäivämäärä

20.8.2019

Päätöksen tekijä

Tekninen johtaja

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö 69a §

Päätöksen peruste on kokonaistaloudellinen edullisuus, tarjouspyynnössä ilmoitetuilla perusteilla.

Suoritetun tarjousvertailun perusteella ja tarjouspyynnössä ilmoitettujen valintaperusteiden mukaisesti sopimustoimittajiksi ajalle 1.9.2019-31.8.2021 valitaan: SLO Oy, Lem-Kem Oy ja Onninen Oy.

 

Yritysvaikutusten arviointi:

Sopimustoimittajiksi valitut yritykset ovat osin paikallisija toimijoita. Päätöksellä on myönteistä vaikutusta ja alueelliseen yritystoimintaan.

 

 

 

Päätös

Päätän, että sähköasennustarvikkeiden sopimustoimittajiksi ajalle 1.9.2019-31.8.2021 valitaan, SLO, Onninen Oy ja Lem-Kem Oy tarjoustensa mukaisilla hinnoilla ja ehdoilla..

Hankintapäätös sisältää kaksi (1+1), joista tehdään erilliset päätökset ja niistä ilmoitetaan asianosaisille.

Hankinnassa noudatetaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja Jyse 2014 tavarat.

Hankintapäätöksen saatua lainvoiman solmitaan valittujen toimittajien kanssa kirjallinen hankintasopimus.

Kajaanin kaupungilla on käytössä ostotilausjärjestelmä ja ostamisen käytänteistä sovitaan erikseen toimittajien kanssa. Muut mukana olevat kunnat ja yhteisöt sopivat erikseen tilaamisen käytänteet.

Tilaukset suoritetaan tarpeen mukaan. Tilaaja ei sitoudu mihinkään vähimmäistilausmääriin sopimuskauden aikana ja pidättää oikeuden hankkia ainoastaan käytettävissä olevien määrärahojen salliman määrän.

 

Lisätietoja asiasta antavat:

Sähköteknikko Risto Moilanen p. 044 7100629

Hankintavastaava Jouko Vähärautio p. 044 7100652                             

sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Allekirjoitus

Jussi Heikkinen, tekninen johtaja

Organisaatiotieto

Keskushallinto