§ 12 Rakennuttamis- ja valvontatehtävät optiovuoden 2018 käyttöönottaminen

Lataa 

KAJDno-2018-624

Päätöspäivämäärä

18.5.2018

Päätöksen tekijä

Tekninen johtaja

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö § 69a 

Päätös

Päätän, että Kajaanin kaupungin ympäristöteknisen toimialan kilpailuttama Rakennuttamis- ja valvontatehtävät koskevaan viranhaltijapäätöksen (vs. tekninen johtaja 9.3.2015 §5) sisältämä optio vuodelle 2018 otetaan käyttöön hankinta-esityksen mukaisesti.

 

Lisätietoja asiasta antavat:                                   sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Jari Pietarila p. 044 7147595

Jouko Vähärautio p. 044 7100652

Allekirjoitus

Jari Kauppinen, vs. tekninen johtaja

Organisaatiotieto

Keskushallinto