§ 13 Rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojelu -tulosyksikön päällikön nimitys

Lataa 

KAJDno-2017-1110

Päätöspäivämäärä

25.7.2017

Päätöksen tekijä

Tekninen johtaja

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö 29.5.2017 42 §

Päätös

Nimitän rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojelu -tulosyksikön päälliköksi 1.7.2017 alkaen ympäristönsuojelutarkastaja Paula Malisen. Hänen varahenkilökseen yksikön päällikön tehtävissä määrään rakennustarkastaja Kari Huuskon.

Allekirjoitus

Jari Kauppinen, vs. Tekninen johtaja

Organisaatiotieto

Kajaanin kaupunki