§ 9 Rakennus- ja värialantuotteet optiovuosi 1.1.2018-31.12.2018 käyttöönottaminen

Lataa 

KAJDno-2017-1482

Päätöspäivämäärä

19.10.2017

Päätöksen tekijä

Tekninen johtaja

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö § 69 a

Sopimustoimittajiksi valittujen yritysten toiminta sopimuskaudella on ollut sovitun mukaista, joten hankintapäätöksen sisältämän optiovuoden käyttöönottaminen ajalle 1.1.2018 - 31.12.2018 on perusteltua.

 

 

Päätös

Päätän, että Kajaanin kaupungin ympäristöteknisen toimialan / Kainuun kuntien hankintarenkaan kilpailuttama rakennus- ja värialantarvikkeet koskevaan viranhaltijapäätökseen 17.12.2015 §18 sisältämä optiovuosi ajalle 1.1.2018-31.12.2018 otetaan käyttöön.

 

Lisätietoja asiasta antavat:                                      sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Jouko Vähärautio p. 044 7100652

Jani Pääkkönen p. 044 7100367

 

Allekirjoitus

Timo Soininen, tekninen johtaja

Organisaatiotieto

Kajaanin kaupunki