§ 8 Metsäkoneiden tuntihinnat ajalle 16.4.2018-31.12.2018 hankinnan keskeyttäminen

Lataa 

KAJDno-2018-447

Päätöspäivämäärä

6.4.2018

Päätöksen tekijä

Tekninen johtaja

Päätöksen perustelut

Päätöksen teon yhteydessä on huomattu, että  Sirnikka Oy:n tarjoushinta  poikkeaa huomattavasti alan yleisestä hintatasosta, lisäksi tarjouksessa ilmoitettu vasteaika tilauksesta / kohteeseen on kaksi viikkoa (2), joka on liian pitkä. Työkohteet kaupunki taajamassa eivät ole ennakoitavissa, ja niiden aikataulu on yleensä kiireellinen. Huomioiden edellä mainitut seikat, aloitettu hankinta (tarjouspyyntö nro 180519) tulee keskeyttää.

Hallintosääntö 69a §

 

Päätös

Päätän, että Kajaanin kaupungin ympäristöteknisen toimialan aloitettu hankinta metsäkoiden tuntihinnat ajalle 16.4.2018-31.12.2018 + optio (tarjouspyyntö nro 180519) keskeytetään ja hankinnsta avataan uusi hankintamenettely.

 

Lisätietoja asiasta antaa                                      sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Metsätalousinsinööri Alpo Härkönen p. 0444214198

hankintavastaava Jouko Vähärautio p. 044 7100652

Allekirjoitus

Jari Kauppinen vs. tekninen johtaja

Organisaatiotieto

Keskushallinto