§ 3 Maankäyttöpoliittisen ohjelman 2019-2022 ohjausryhmän muutos

Lataa 

KAJDno-2018-716

Päätöspäivämäärä

2.9.2019

Päätöksen tekijä

Tekninen johtaja

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö § 28

Päätös

Päätän, että maankäyttöpoliittisen ohjelman ohjausryhmään nimetään Pertti Varimon (SDP) tilalle Markku Oikarinen (SDP). Ryhmän kokoonpano on siten seuraava: Markku Oikarinen, Irja Seppänen, Veli-Matti Karppinen, Eila Aavakare,Toivo Sistonen, Silja Keränen, Ritva Mikkonen, Miikka Kortelainen, Teuvo Hatva.

Lisätietoja asiasta antaa tekninen johtaja Jussi Heikkinen, puh. 044 7100 263 tai sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Allekirjoitus

Jussi Heikkinen, tekninen johtaja

Organisaatiotieto

Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue