§ 14 Lyseon peruskorjauksen ja laajennukset suunnittelutehtävät

Lataa 

KAJDno-2017-1054

Päätöspäivämäärä

4.7.2017

Päätöksen tekijä

Tekninen johtaja

Päätöksen perustelut

Tarjousten vertailu suoritetaan kohderyhmittäin. Päätöksenteko tehdään halvimman hinnan mukaan. Halvimman hinnan käyttö on perusteltua siksi, koska hankinnan laatutaso on varmistettu kunkin kohderyhmän osalta hankinnan kohteen vähimmäisvaatimuksissa.

Suoritetun vertailun perusteella ja tarjouspyynnössä ilmoitettujen valintaperusteiden mukaisesti Kajaanin lyseon peruskorjauksen ja laajennuksen suunnittelijoiksi valittaisiin kohderyhmittäin seuraavat:


1. LYSEON PERUSKORJAUS JA LAAJENNUKSEN ARKKITEHTISUUNNITTELU JA PÄÄSUUNNITTELIJA (9 tarjousta):
Sillman Arkkitehtitoimisto Oy

2. LYSEON PERUSKORJAUS JA LAAJENNUKSEN SÄHKÖSUUNNITTELU (7 tarjousta):
Sähköinsinööritoimisto Ratex Ky

3. LYSEON PERUSKORJAUS JA LAAJENNUKSEN GEO suunnittelu (3 tarjousta):
A-Insinöörit Suunnittelu Oy

4. LYSEON PERUSKORJAUS JA LAAJENNUKSEN TIETOMALLIKOORDINAATTORI (5 tarjousta):
Arkworks Arkkitehdit Oy

5. LYSEON PERUSKORJAUS JA LAAJENNUKSEN LVIA-SUUNNITTELU (5 tarjousta):
LVI-insinööritoimisto Ruokolainen Ky

6. LYSEON PERUSKORJAUS JA LAAJENNUKSEN RAKENNESUUNNITTELU (4 tarjousta):
Wise Group Finland Oy

 

Hankinnassa noudatetaan konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE2013.

Hankinnasta tehdään kirjalliset hankintasopimukset valittujen toimittajien kanssa. Sopimukset allekirjoitetaan hankintapäätöksen saatua lainvoiman.

 

Yritysvaikutusten arviointi
Kaksi valituiksi tulleista toimittajista on paikallisesti toimintaansa harjoittavia yrityksiä ja näin ollen hankinnalla on osittainen positiivinen vaikutus paikalliseen yritystoimintaan.

 

Hallintosääntö 69 a §

 

 

Päätös

Päätän, että Kajaanin lyseon peruskorjauksen ja laajennuksen suunnittelijoiksi valitaan (suluissa kohderyhmä, johon valinta kohdistuu)  A-Insinöörit Suunnittelu Oy (3. GEO suunnittelu), Arkworks Arkkitehdit Oy (4. TIETOMALLIKOORDINAATTORI), LVI-insinööritoimisto Ruokolainen Ky (5. LVIA-SUUNNITTELU), Sillman Arkkitehtitoimisto Oy (1. ARKKITEHTISUUNNITTELU JA PÄÄSUUNNITTELIJA), Sähköinsinööritoimisto Ratex Ky (2. SÄHKÖSUUNNITTELU) ja Wise Group Finland Oy (6. RAKENNESUUNNITTELU).

 

Lisätietoja antaa:
Markku Haverinen p. 044 710 0302 tai Jaakko Pöllänen p. 044 710 0010, sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Allekirjoitus

Markku Haverinen, Vs. tekninen johtaja

Organisaatiotieto

Kajaanin kaupunki